Bethelkirkens Baptistmenighed
Home
Calender
News
Contact
Link
Download
Cookies
Bethelkirken Now
Congregational
Work Branches
Aktiviteter
Persondata
Ressourcer
Practical Matters
Praktiske sager
The History
Dansk · EnglishBethelkirken -> Bethelkirken Now -> Persondata -> Privatlivspolitik - ...    Share
Log in

I Bethelkirken tager vi persondata alvorligt. Vi deler ikke dine data med andre uden tilladelse og vi tager hensyn til dit privatliv, når vi bruger sociale medier.


Samtykkeerklæring DK

Privatlivspolitik for ansatte DK

Privatlivspolitik - Generel DK img_system/navi_prev_000000.png

Manual for beskyttelse af persondata DK

Bethel nyhedsbrev
Bethelkirken on Facebook

Persondata


Privatlivspolitik - Generel


Only available in danish

Privatlivspolitik for Bethelkirkens Baptistmenighed

Dataansvar

Vi tager beskyttelse af dine personlige data alvorligt. Vi behandler persondata fra menighedens medlemmer og andre, der er i kontakt med os. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Bethelkirkens Baptistmenighed (i det følgende blot Bethelkirken) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Menighedsrådsformand Steen Andersen
Telefon: +45 2967 2555
Mail: steen.a@bethelkirken.dk

Kirken / Menigheden:
Adresse: Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg
Mail: mr@bethelkirken.dk
Website: bethelkirken.dk
CVR: 61958215

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler og hvordan vi behandler dem. Vi oplyser også formålet med at indsamle og behandle dine data. Oplysningerne får du på det tidspunkt, vi indsamler dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at kunne opretholde et medlemsregister og kunne tilbyde medlemmer og andre interesserede menighedens tjenester (f.eks. gudstjeneste, sjælesorg, deltagelse i sociale arrangementer).

Generelt indsamles:

  1. Data om medlemmerne
  2. Data om frivillige
  3. Data om deltagere i Bethelkirkens arrangementer og/eller brugere af Bethelkirkens tjenester
  4. Data om økonomiske bidragsydere
  5. Data om ansatte

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Ad 1, 2 og 3:
Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
For medlemmer indsamles også oplysning om fødselsdag.
Formålet er at administrere den relation til Bethelkirken, som du har givet samtykke til.

Ad 4:
For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi ud over navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse også cpr-nummer til brug for vores indberetning til SKAT.

Ad 6: Ud over navn, adresse og kontaktinformation opbevares også cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til SKAT og andre myndigheder.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger behandler ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Ud over de formål, vi selv har besluttet at indsamle og behandle persondata for at opfylde, kan det også være bestemt ved lovgivning, at vi skal indsamle og behandle særlige persondata. Det kan være data, der er nødvendige for at opfylde myndighedskrav (f.eks. medlemsliste for at opretholde §8A-godkendelse), kontrakter eller andre retlige forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi indsamler og behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi forude dit samtykke også samtykke fra en indehaver af forældremyndighed, inden vi behandler dine persondata som beskrevet ovenfor.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata
Vi har vedtaget interne regler om databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies, sociale medier mv.

Cookies, formål og relevans
Bethelkirken.dk anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Sociale medier, webside mv.
Vi offentliggør ikke persondata på Bethelkirkens webside(r) og konti på sociale medier uden forudgående samtykke.


Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig, hvordan vi behandler dem og hvor de stammer fra. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K.,
telefon 33 19 32 00,
e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Denne politik er senest opdateret på menighedsrådsmødet maj 2018


 Hent privatlivspolitikken som pdf-fil

Date  17-01-2019img_system/navi_next_000000.pngTop

March 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
YouTube Bethelkirken9000
BiD on YouTube
Bethelkirkens Baptistmenighed
Niels Ebbesens Gade 14 · 9000 Aalborg
Contact
E-mail info(at)bethelkirken.dk
E-mail webmaster webtjener(at)bethelkirken.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017