Bethelkirkens Baptistmenighed
Forside
Kalender
Nyheder
Kontakt
Link
Download
Cookies
Bethelkirken nu
Mission og vision
Livet i menigheden
Aktiviteter
Persondata
Ressourcer
Inspiration
Praktiske sager
Historien
Dansk · EnglishBethelkirken -> Ressourcer -> Mission og vision    Share
Log ind

Bethel nyhedsbrev
Bethelkirken på Facebook

Mission og vision

Vores oplevelse af, hvad Bethelkirken er og hvad Gud kalder og til, kan vi bedst illustrere med et kompas med de to kompasretninger: 
Vi er et fællesskab i tjeneste - for mission i byen!

BESKRIVELSE AF "KOMPASSET":
Hvad er Bethelkirken og hvad skal vi?


logoer/bethelkirken_-_kompasset.jpg

Definition:

Mission – handler om at fortælle andre om Jesus, hans kald til omvendelse, frelse, helbredelse. Vi skal hjælpe hinanden til "at turde sige Jesus" og bringe de gode nyheder til byen.

Byen – er vores familie, venner, kollega, naboer, fritidsklubber og organisationer. Lad os bede Gud lede os til fredens personer!

Fællesskab – er det store fællesskab Bethelkirken (mangfoldigt men målrettet), i alle dets udtryksformer, såsom huddles, netværksgrupper, tjenestegrupper osv.

Tjeneste - vi vil give plads til og anerkende tjenester. Janteloven skal ikke fylde i vores kirke, og må ikke hindre mennesker i at turde træde ud i tjeneste. Fællesskabet må ikke binde mennesker, men være en tryg ramme for åndelig og personlig udvikling.

Mission i byen – fællesskab i tjeneste er Bethelkirkens kompas, og alle de ting, der foregår i og udfra kirken, har disse ord som retning. Det er det, vi går efter og det er det, som alt bliver holdt op i mod! Bethelkirkens historie er fyldt med beretninger om mennesker i byen, der er kommet til tro, fordi de har mødt Gud gennem mennesker fra Bethelkirken, der i fællesskab har tjent deres medborgere. Målrettet mission og diakoni har haft afgørende betydning for rigtig mange familier i hele Storaalborg.

PEJLEMÆRKERNE:

 


Hvordan ser det ud, når vi når "kysten"?

Kursen sættes ved hjælp af kompasset, og hvad er det så for et sted, vi ønsker at nå? Hvordan ser det ud, når vi når "kysten"? Dette kan vi bedst besvare og illustrere ved 6 forskellige og meget vigtige områder i Bethel-familien:

"Her i huset…

… er vi kendt for budskabet og vidnesbyrdet mere end aktiviteter
Forkyndelsen af Guds ord - kaldet til omvendelse, frelse og efterfølgelse - er det centrale i kirkens arbejde, og vidnesbyrdet om Guds indgriben i menneskers liv er frugten af dette arbejde. Det handler ikke nødvendigvis om at lave de bedste, sjoveste og meste farvestrålende aktiviteter i byen, men vi ønsker selvfølgelig være relevante og tidssvarende i vores kommunikation.

… er discipelskab den bærende kultur
Discipelskab er kernen i kirkens arbejde og igennem efterfølgelse læres dette liv som discipel. I Bibelen kan vi læse om og lære, hvordan vi skal følge efter Jesus; og i dagligdagens vandring sammen med andre fra menigheden kan vi lære og se hvordan det ser ud i praksis. I Bethelkirken er vi ikke medlemmer af en forening, men vi er Jesu disciple, der i dagligdagen sammen praktiserer og udfordres i efterfølgelsen.

… lever vi i en sund balance mellem "kom" og "gå"
I Mat. 11 siger Jesus: "Kom til mig, alle I som er trætte….". I Mat. 28.18 siger Jesus: "Gå ud i alverden…." Vi inviteres først til at komme og være i Jesu nærvær og have en nær og livgivende relation til ham. Denne relation er afgørende for at vi senere kan gå ud! Hvis ikke vi kender den personlige relation til Jesus, har vi intet at gå ud med. Men hvis vi samtidig kun bliver i Jesu nærvær og ikke går ud, frarøver vi vores medmenneskers mulighed for at opleve Jesu nærvær, frelse og nye liv.

… tjener og bidrager vi – vi deltager ikke kun
I Bethelkirken er vi et fællesskab i tjeneste, og alle tager ansvar for at tjene med. Vi forpligter hinanden på at bidrage med det vi kan - lidt eller meget. Det gælder med de personlige og medfødte gaver Gud har givet os, de gaver som Helligånden udruster os med til tjeneste, og det gælder de materielle ressourcer Gud har givet os.

… har hjemmene en central betydning
Igennem historien har medlemmernes hjem haft en meget stor betydning for det missionale arbejde. I første omgang har hjemmene været familiens trygge base, hvor børnene er blevet opdraget i troen og hvor de sammen med forældrene set Guds omsorg, konkrete indgriben og ledelse. Og hjemmet har været det sted hvorfra man som familie rakte ud til andre familiemedlemmer, naboer, kollegaer og andre. Sådan skal det også være fremover! Stærk i relationen til Gud (op), stærk i relationen til hinanden (ind), stærk i relationen med ikke kristne (ud).

… kan knuste og sønderbrudte finde lægedom"
Vi er sted, der kan favne mennesker, som livet har været hårde ved. I kirken er der mulighed for at få hjælp til at komme på benene igen, og der er plads og tid til, at man kan sidde og slikke sårene. Vi har ved flere lejligheder erfaret, at Gud ønsker at bruge kirken til at være et sådan sted, og det vil vi tage alvorligt. Derfor er vi bevidste om at stille os til rådighed, give plads og hjælpe.

vision_mission: her_i_huset..._-_mission-vision-folder.jpg


Marts 2021
ma ti on to fr
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
YouTube Bethelkirken9000
BiD på YouTube
Bethelkirkens Baptistmenighed
Niels Ebbesens Gade 14 · 9000 Aalborg
Kontakt
E-mail info(at)bethelkirken.dk
E-mail webmaster webtjener(at)bethelkirken.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017